Hvordan få bedre touch

12.10.2018

Skrevet av Lydia Nguyen

For noen uker siden, gav vi deg tips til hvordan du kan bli en bedre midtbanespiller. I den guiden husker du kanskje hvor viktig det er å få til en god førsteberøring. Dette ønsker vi å sette litt ekstra fokus på her. Med inspirasjon fra JayMikes nye video, gir vi deg her noen tips til hvordan du kan få bedre touch.

Spillet nå til dags foregår i et høyere tempo enn hva det gjorde før. Hvis du ønsker å imponere, er det viktig å vise at du også er oppmerksom og tenker fort. Evnen til å skape overblikk over situasjonen rundt deg før du mottar ballen, er avgjørende for hva som skjer videre. Vi kommer til å komme nærmere inn på dette en annen gang. Et godt touch vil derimot gi deg tid til å tenke og ta de riktige beslutningene. Hvis du ønsker å få bedre touch, så har du altså kommet til rett sted (OBS: Du trenger kjegler for å utføre øvelsene).


Øvelse 1 - Outside Cut

Sett opp kjeglene i et sikksak-mønster med ca 1 meters mellomrom mellom hver kjegle. Dribl ballen som normalt, men hvor du kun bruker utsiden av foten når du beveger deg rundt kjeglen. Denne øvelsen gir deg ikke bare god ballfølelse, men forbedrer også hurtigheten din når du skal vende deg fra en motstander. Når du har fått teken på det, kan du prøve å gjenta øvelsen uten å se på ballen.


Øvelse 2 - Croqueta

Plasser kjeglende på en rett linje med kort avstand mellom dem. Denne øvelsen er relativt lik den første, men hvor du bruker innsiden av foten i stedet. Her kan det også være en god idé å ikke se på ballen.


Øvelse 3 - The Chop

Plasser kjeglene i et sikksakk-mønster igjen. Når du kommer til en kjegle, passerer du den med et innsidetouch bak hælen. Ta det rolig i starten for å bli vant med trikset, før du øker farten etter hvert. Vær oppmerksom på vekten du legger på ballen (distansen ballen beveger seg vekk fra deg etter at du har sparket den). Vær tett på ballen og under kontroll gjennom hele øvelsen.


Øvelse 4 - Sole Roll

Behold kjeglene i sikksakk-mønsteret. I denne øvelsen bruker du undersiden av skoen til å rulle over ballen, så den endrer retning. Øvelsen bidrar til at du kan føre ballen raskt mot en side når du skal unngå en motspiller. Øk tempoet og avstanden mellom kjeglene etter hvert, så du får bedre plass til å utføre øvelsen i høy fart.


Øvelse 5 - Motorway Sprint

Sett opp kjeglene på en lang rekke med 1,5 meters avstand. Løp så raskt du kan med ballen til enden av rekken, mens du samtidig har kontroll på ballen. Målet er å time løpet, så du både kan løpe og berøre ballen samtidig. Når du har fått øvd litt, kan du prøve å sette kjeglene nærmere hverandre.


Dette var fem øvelser som kan hjelpe deg med å få bedre touch. Vi håper at de vil kunne hjelpe deg med å forbedre spillet ditt!

Du finner videoen med JayMike nedenfor.